30 augustus 2023

Medewerkers ervaren chronisch tekort aan toegang tot kennis en kunde

Opmerkelijk: Hoe (technische) medewerkers echt willen leren! 

Een onderzoek door Delta Learning onder (technische) medewerkers bevestigt wat wij ook dagelijks horen: veel medewerkers verliezen kostbare tijd omdat ze over onvoldoende kennis en informatie beschikken op het moment dat ze het nodig hebben.

Belangrijkste bevindingen

  • 91% van de medewerkers ervaart een gebrek aan kennis & informatie bij het uitvoeren van hun werk.
  • Deze kennis gaan ze dan halen bij collega’s. In 79,5% van de gevallen is de benodigde response op die hulpvraag echter vertraagd.
  • 76% heeft een voorkeur voor direct contact met collega’s boven het raadplegen van literatuur of handboeken
  • 74% heeft behoefte aan het delen van expertkennis via een app op de telefoon.
  • Het kennistekort komt regelmatig voor onder de respondenten. Zo gaf 40% aan nog in de afgelopen week, en 50% in de afgelopen maand, een gebrek aan kennis te hebben ervaren
  • Jongere collega’s willen graag meer leren van de expertise van de meer ervaren collega’s, terwijl de meer ervaren collega’s vaker hulp vragen aan de jongere collega’s als het gaat om het leren van nieuwe technieken

Met GPAL kun je snel en eenvoudig voldoen aan deze behoefte. Met GPAL kunnen de experts van jouw bedrijf video’s maken van de belangrijke handelingen. Daarmee zijn deze direct altijd en overal beschikbaar voor degenen die u toegang geeft tot deze video’s.

Negatieve consequenties: Kennis tekort

Een gebrek aan toegang tot essentiële kennis en informatie heeft een negatieve impact op de bedrijfsresultaten.

Als 50 medewerkers elkaar elke week 1 uur om informatie vragen, kost dat 2 uur x 50 = 100 uur per week, en dus 400 uur per maand. Dat staat gelijk aan 2,5 fulltime medewerkers.

Naast het verlies van productiviteit, het risico van imago en reputatieschade, ontevreden klanten (churn) en kwaliteit- en veiligheidsissues, wordt ook het werkplezier van de (nieuwe) medewerkers ontnomen.

Het goede nieuws

Volgens 74% van de respondenten zijn zelfs alle bovenstaande problemen snel en eenvoudig op te lossen door het gebruik van een app op de smartphone. Een app die direct toegang geeft tot expertkennis en kennisdeling met collega’s faciliteert, geniet de voorkeur (76%) boven het raadplegen van literatuur en handboeken.

GPAL, een video-based learning platform, is ontwikkeld om bovengenoemde problematiek op te lossen en snel en eenvoudig in deze behoefte te voorzien. Met GPAL kunnen al uw experts video’s maken van de belangrijke handelingen binnen het bedrijf. Daarmee zijn deze instructies altijd en overal beschikbaar voor degenen die u toegang geeft tot deze video’s. Wij helpen om (verborgen) expertise van medewerkers te ontsluiten, te verankeren en toegankelijk te maken voor kennisdeling en samenwerking binnen de gehele organisatie. Het resultaat is een slimme en wendbare organisatie.

In nauwe samenwerking en co-creatie met toonaangevende organisaties in diverse sectoren ontwikkelden wij diverse best-practice cases (o.a. Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie & Veiligheid, DSM, Eneco, diverse Ziekenhuizen) die wij graag met u delen.

Ervaren hoe GPAL dit samen met u kan oplossen?

Neem contact op voor een nadere kennismaking en/of demo. Binnen 1,5 uur kunt u van start zijn in uw eigen oefenomgeving!

Bronmelding: Delta Learning in Water (2017). “Technici ervaren chronisch tekort aan toegang tot kennis en kunde.”

Neem contact op met GPAL

Als je meer wilt weten over GPAL en wat GPAL voor je eigen organisatie kan betekenen, vertellen we je graag meer!

“Bij GPAL helpen we je graag verder. Samen met onze klanten blijven wij ons product verrijken en verbeteren”