15 februari 2022

CASE: DGOTC innoveert hun opleidingen in slechts 3 weken tijd tijdens COVID-19

De Uitdaging 

Het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum, of wel DGOTC, verzorgt (bijna) alle geneeskundige opleidingen voor militairen. Zo ook de opleiding tot Gewondenhelper,  Geneeskundig Verzorger, Medic en Algemeen Militair Verpleegkundige. 

Net zoals op veel andere plekken, moest het DGOTC in maart abrupt opleidingen stilleggen in verband met COVID-19. Het DGOTC kwam hierdoor voor een grote uitdaging te staan. Drie klassen van de opleiding ‘gewondenhelper en geneeskundig verzorger’ konden niet verder opgeleid worden, terwijl een deel van de cursisten bestemd was om op missie te gaan in de maanden daarna. Hoe nu verder was de grote vraag? 

Het DGOTC zag daarom een kans om met GPAL Academy individuele leertrajecten op te zetten aan de hand van instructievideo’s en QR-code boekjes om zo snel mogelijk trainingen en opleidingen te hervatten in de corona tijd. 

De Aanpak 

Voorheen werden cursisten opgeleid op een klassikale manier, met 12 cursisten in één klas en een docent. De opleiders verzorgden demonstraties waarna cursisten konden oefenen volgens een vast rooster. Tijdens COVID-19 moest deze manier van lesgeven snel omgebouwd worden naar een individueel leertraject. 

‘’Het video instructie platform GPAL heeft ons in staat gesteld om heel snel te switchen in de manier van lesgeven. In nog geen 3 weken zijn we omgeschakeld van frontaal lesgeven naar zelfstandige leertrajecten.’’ 
– Michaël, hoofd van de afdeling. 

Iedere cursist krijgt nu een individueel leertraject in een leertaken boek. In het boek staan verschillende onderwerpen en oefeningen met QR-codes. Zodra de QR-code gescand wordt met de GPAL App komt meteen de instructievideo over het desbetreffende onderwerp naar voren. Na het bekijken van de video’s kan de cursist zelfstandig gaan oefenen met de handelingen. Als de handeling eenmaal onder de knie is, kan deze gefilmd worden met een statief of met een film buddy (op 1,5 meter afstand natuurlijk). De cursist evalueert zijn eigen video en upload deze in de GPAL ‘leeromgeving’. Deze wordt achteraf bekeken door de opleider die persoonlijke feedback kan geven.

Ook worden de lokalen anders gebruikt voor de lessen. Zo wordt nu een lokaal opgedeeld in vier hoeken. Vier cursisten hebben ieder een eigen hoek met daarin hun eigen spullen, onder andere het leertaken boek, een tablet en een eigen GPAL account. Zo kunnen in elk lokaal 4 cursisten laagdrempelig en zelfstandig oefenen en leren in lijn met de 1,5 meter maatregel. 

De Resultaten

In 3 weken van klassikale les naar zelfstandig leren

In slechts 3 weken tijd heeft het DGOTC een verandering van klassikaal naar zelfstandig leren gefaciliteerd. Het geven van klassikaal onderwijs is fors verminderd. Zo worden er alleen nog maar klassikale lessen gegeven (op 1,5 meter afstand) als blijkt dat cursisten hier behoefte aan hebben of als er een nieuw protocol aangeleerd moet worden. 

Ook de rol van de opleider is daarmee veranderd van instructeur naar leercoach. En dit brengt positieve gevolgen met zich mee. 

“De opleiders moeten even wennen aan hun nieuwe rol als coach. Hun rol richt zich nu veel meer op het geven van goede feedback. De opleiders hebben meer aandacht voor de cursisten en zien dat de metacognitieve vaardigheden van cursisten veel meer worden aangesproken en ontwikkeld. De cursisten zijn nu binnen korte tijd veel verder dan in de oude manier van opleiden. We zien nu al  een significante verhoging van het leerrendement.” 

Cursisten leren niet alleen zelfstandiger en op hun eigen tempo, maar ook nog eens vele malen beter met de GPAL app. De opleider is nog steeds aanwezig, maar kan meer individuele aandacht geven aan cursisten die dat harder nodig hebben. 

Een verbeterde opleiding

De nieuwe manier van lesgeven valt in de smaak. De cursisten kunnen in hun eigen tempo leren en hebben meer mogelijkheden om te oefenen. Ook is er meer individuele begeleiding en constante feedback. Niet alleen van de opleider, maar ook van medecursisten die gemakkelijk feedback kunnen geven op  elkaars video’s. 

“Ook na COVID-19 willen we deze opzet en structuur van zelfstandig vaardigheden leren middels leertaken en GPAL zoveel mogelijk behouden. Daarbij krijgen de cursisten de ruimte om zoveel mogelijk zelf te bepalen wat ze nodig hebben om te leren.”
– Michaël, hoofd van de afdeling. 

Door het filmen en plaatsen van eigen filmpjes gaan leerlingen automatisch reflecteren op hun eigen werk en blijven ze op die manier groeien en verbeteren. Dit leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot het verkorten van de opleiding van vijf naar drie weken. Zo bleek dat veel leerlingen beter de stof opnamen door op deze manier te leren. De kwaliteit van lesgeven gaat omhoog en het leerproces wordt minder intensief. 

GPAL ook na de opleiding gebruiken

Het DGOTC wil graag dat cursisten ook na hun opleiding gebruik kunnen blijven maken van GPAL. Wat is er immers fijner dan alle protocollen visueel bij je te hebben zodat je altijd en op ieder moment de video’s terug kan kijken. De leertaken voor de geneeskundige verzorger, worden nu nog uitgevoerd op het DGOTC. In de nabije toekomst is het echter het plan om dit gedeelte van de opleiding, samen met de GPAL app en het leertaken boek, bij de parate eenheid neer te leggen. Hier kan de leerling oefenen in het ondersteunen van een arts of verpleegkundige in een specifieke situatie. Er zitten namelijk grote verschillen tussen het assisteren van een dokter op een Marineschip of bij een arts in het veld. De cursist kan op deze manier bekend raken met de werkplek waar hij daadwerkelijk terecht komt. En komt er weer een nieuwe dokter of verpleegkundige? Dat kan deze op dezelfde manier opgeleid worden als onze cursist. 

Neem contact op met GPAL

Als je meer wilt weten over GPAL en wat GPAL voor je eigen organisatie kan betekenen, vertellen we je graag meer!

“Wij helpen bedrijven graag met het versnellen van opleiden en trainen.”

Rico - Salesmanager GPAL