ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GPAL EINDGEBRUIKERS

April 2018, versie 1.3.1

Gefeliciteerd! U bent nu bijna klaar om de GPAL-app te gaan gebruiken. Maar eerst vragen we u de onderstaande algemene voorwaarden voor de eindgebruiker te lezen en ermee akkoord te gaan.

Onze service

 • We maken het mogelijk voor werknemers van een organisatie (zoals jij) om instructievideo’s te uploaden en deze te delen met en toe te staan dat deze worden bekeken door andere werknemers binnen die organisatie.
 • Onze service bestaat uit een browsergebaseerde website en de app GPAL. De website is de beheeromgeving voor de beheerders binnen een organisatie.

Beheerder / account / wachtwoord

 • U moet een e-mail van uw beheerder hebben ontvangen waarin u wordt gevraagd om uw wachtwoord in te stellen en uw registratie voor de GPAL-app te voltooien. U kunt de GPAL-app pas gebruiken nadat u deze algemene voorwaarden hebt geaccepteerd.
 • Je kunt de GPAL-app downloaden van de Apple App Store of de Google Play Store.
 • De beheerder kan u helpen met eventuele vragen over uw account. En de beheerder bepaalt ook uw autorisatieniveau voor toegang tot inhoud of voor het delen van inhoud met anderen in uw organisatie.
 • Als u uw wachtwoord voor de GPAL-app bent vergeten, kan de beheerder u helpen. In dat geval kunt u ook op ‘Wachtwoord vergeten’ klikken in de GPAL-app. U ontvangt dan opnieuw het welkomstbericht met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
 • De GPAL-app die u gaat gebruiken, is alleen bedoeld voor gebruik door werknemers in uw organisatie. We vragen u daarom om uw wachtwoord te beveiligen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw account.
 • Alles wat u doet met uw account, is uw verantwoordelijkheid. Gebruik daarom uw account zorgvuldig.
 • Als u vermoedt dat uw account is gecompromitteerd, moet u de beheerder van uw organisatie hiervan op de hoogte stellen. Deze persoon neemt vervolgens contact met ons op en neemt de nodige maatregelen.

Gebruik / camera

 • Bij het maken van video’s hoeft je gezicht niet op het scherm te verschijnen. Dit geldt ook voor andere mensen die je aan het filmen bent. Als je je huidige werkgever verlaat, wil hij je video’s blijven gebruiken. Als u niet wilt dat uw gezicht op het scherm verschijnt, moet u uw collega’s vragen uw gezicht niet te filmen. En omgekeerd verwachten we van je dat je een collega vraagt of je weet of hij of zij zich op zijn gemak voelt als zijn of haar gezicht op het scherm verschijnt. Dit helpt later eventuele misverstanden te voorkomen.

Vertrouwelijkheid

 • De inhoud die u maakt, is alleen bedoeld voor gebruik door werknemers in uw organisatie. Zorg ervoor dat deze informatie vertrouwelijk blijft en deel de inhoud alleen met mensen binnen uw eigen organisatie en alleen via de GPAL-app.

Intellectueel eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op alle door GPAL ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals de GPAL-app, bijbehorende documentatie en advies, zijn het eigendom van GPAL. U krijgt een licentie om de GPAL-app te gebruiken tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen ons en uw werkgever.

Geüploade inhoud

 • Het idee van de GPAL-app is om uw werkgever in staat te stellen kennis te verzamelen, te delen en te behouden binnen zijn organisatie. In principe valt alle inhoud die u maakt en uploadt tijdens uw dienstverband en / of met de GPAL-app onder het auteursrecht van de werkgever, wat betekent dat uw werkgever automatisch de eigenaar van die inhoud wordt. Als dit niet het geval is, draagt u hierbij bij voorbaat, met onmiddellijke ingang, exclusief, onvoorwaardelijk en zonder enige beperking, alle wereldwijde auteursrechten over die op enig moment kunnen hechten aan, opgenomen zijn in of voortvloeien uit bestaande en toekomstige inhoud, inclusief gegevens en video’s die u via de GPAL-app hebt geüpload, in het bijzonder (zonder beperking) de reproductie- en publicatierechten, ongeacht het gebruik of de weergavemethode. Wij accepteren deze overdracht van auteursrechten vooraf namens uw werkgever.
 • Als blijkt dat uw werkgever niet het auteursrecht op de door u gecreëerde inhoud bezit, bent u verplicht om op verzoek van GPAL of uw werkgever bij te dragen aan de overdracht van de bovengenoemde inhoud en / of gegevens en video’s aan uw werkgever. gratis. Als dit het sluiten van een afzonderlijke overeenkomst of de uitvoering van een afzonderlijke akte vereist, bent u verplicht om kosteloos aan deze conclusie of uitvoering mee te werken. Deze bepalingen blijven van toepassing op alle inhoud die u uploadt met de GPAL-app, ook na beëindiging van uw dienstverband bij uw huidige werkgever.

Privacy

 • Raadpleeg onze Privacy verklaring voor gedetailleerde informatie over hoe we uw privacy en het document beschermen Jouw privacy rechten voor een beschrijving van uw privacyrechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Systeem vereisten

 • Raadpleeg de Systeem vereisten voor informatie over de minimale en aanbevolen systeemvereisten van alle GPAL-toepassingen.

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden voor eindgebruikers

 • GPAL behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van deze gebruiker te wijzigen. U wordt op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen wanneer u de app opent. U wordt vervolgens gevraagd of u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden en bepalingen. Als u akkoord gaat, kunt u de app opnieuw gebruiken zoals u gewend bent. Wanneer onze algemene voorwaarden worden gewijzigd, kunt u de GPAL-app pas gebruiken nadat u akkoord bent gegaan met de nieuwe algemene voorwaarden voor eindgebruikers.