Op een marineschool van de Nederlandse Defensiemacht werden de effecten van GPAL onderzocht als onderdeel van een academisch onderzoek. De testgroep ontving een training van drie weken waarin werd gewerkt met GPAL, de mobiele app die het lesmateriaal van deze training aanbiedt via video instructies. Ook maakten de leerlingen opdrachten door middel van video’s. De controlegroep ontving de conventionele training van drie weken, alleen via de traditionele (college) lessen.

Uit het onderzoek bleek dat leerlingen die instructies kregen met de integratie van GPAL significant betere resultaten lieten zien op het niveau van kennis dan degenen die de conventionele methode ontvingen. Bovendien maakte een grote afname van de directe instructietijd door de instructeur het mogelijk om meer naar een coachende rol over te schakelen. Hoewel enkele verbeteringen worden aanbevolen, toont het onderzoek aan dat GPAL een zeer nuttig en veelbelovend nieuw leerinstrument is! Daarom gaat de Marine het gebruik van GPAL ook uitbreiden naar andere veiligheidsopleidingen van werknemers.

De kracht van video als leerinstrument

Omdat het een op video gebaseerd leerplatform is, bevestigt dit onderzoek de kracht van visuele, gesproken begeleiding aan werknemers op het juiste moment. Instructeurs van de marineschool hebben van tevoren verschillende veiligheidstrainingen georganiseerd in een verzameling korte video’s en GPAL gebruikt om het trainingsmateriaal te structureren en beschikbaar te stellen. De video’s zijn geïntegreerd in het programma door werknemers te vragen de video-instructies zo vaak te bekijken als ze nodig hadden om het lesmateriaal te begrijpen.

Vergroting Kennisniveau door gebruik GPAL

Uit het onderzoek bleek dat GPAL een significant effect heeft op het kennisniveau van de matrozen in opleiding, met een middelmatig tot sterke effectgrootte.

Tijdinvestering

De gemiddelde totale tijdsinvestering in de GPAL groep was iets lager dan in de controlegroep. Ten opzichte van de controlegroep is er een verschuiving geweest van 100% directe instructie voor de klas naar 63,5% directe instructie in de GPAL groep. Bovendien zijn er in de klas in totaal 795 minuten besteed aan opdrachtenvormen met GPAL. Dat betekent dat de rol van de instructeur deels is verschoven van docent naar facilitator. Bovendien is er door het gebruik van GPAL een tijdswinst gerapporteerd van 30 minuten (tijdens CBRN lessen).

Motivatie

Bij het uitgevoerde onderzoek hebben we op dit moment nog onvoldoende effect gezien op de invloed op motivatie. We verwachten wel veel van effect op motivatie maar dit onderdeel moet nog nader onderzocht worden, en daarvoor gaan we de gamification elementen in GPAL verder uitwerken de komende tijd.

Wel zijn er al interessante conclusies in andere onderzoeken naar observationeel leren van videobeelden: “Sociaal-cognitieve theorieën (Bandura, 1986) benadrukken daarnaast de motivationele kant van het observeren van hoe iemand anders een taak aanpakt (live of op video). Wie ziet dat een medeleerling in staat is een taak goed uit te voeren, krijgt vertrouwen in het eigen vermogen om hetzelfde te doen. Dat kan een positief effect op de leerresultaten hebben.”

Wilt u meer weten over GPAL of het onderzoek neemt u contact met ons op via info@gpal-learning.com of +31 50 211 29 35